Grafisk design : Utforming av boken «Til veggs» på oppdrag fra fotograf Ronny Østnes. Boken viser gjennom tekst og fotografi et møte med 29 kjente kulturprofiler fra Romerike.