• øras 0 start prosjekt
  • øras 2 utsm
  • øras 3 utsm
  • øras 4 utsm
  • øras 5 utsm
  • øras 6 utsm
  • øras 7 utsm

Utsmykning : Øras Dal Skog. Konsept å gjennvinne/bruke avfall til å skape kunst av søppel. Natur. I dette «bildet» er det brukt forskjellige ledninger, kontakter, juletrepynt, lamper, kabler, vifter, datakort/kretskort fra datamaskiner, telefoner, cd-plater m.m. Alt er funnet i avfallsorteringen hos Øras. Dette kunstverket måler 3×2 meter og befinner seg i auditoriet på Øras Dal Skog. Her kommer skoleklasser på besøk for å høre om hvordan avfall kan gjennvinnes, hva som regnes som farlig avfall etc.  Bilder tatt med Iphone6.

Artwork of recycled material : Øras Dal Skog. Concept to make art of waste. Nature.