Illustrasjonsoppdrag med 8 illustrasjoner til Myrdahl og Sveen AS  –  statsautorisert revisjonskontor, Strømmen.

Tittel : Rydde i tall

Tittel : Bokføring