I anledning markering av Henrik Wergelands 100 års-dag og Wergelands-året ble det laget 15 Wergelands-plaketter i porselen, som nå er å finne rundt om i Eidsvoll. Plakettene er satt opp på steder som har tilhørighet til Henrik Wergeland. På hver plakett finnes et dikt og en kort begrunnelse for valg av sted. Signaturen «Henrik Wergeland» er gjenskapt fra dikterens egen signatur. Det er også laget bannere samt en folder som beskriver overnevnte og oversiktskart som viser plassering av plakettene. Signatur er rentegnet fra Henrik Wergelands egen håndskrift.  Prosjektet er gjennomført i samarbeid med en gruppe fra Eidsvoll videregående skole, Eidsvoll historielag og Eidsvoll kommune.